אקורדים היום - CHORDS TODAY

אייל גולן ונסרין קדרי - מכל האהבות הזמניות

פתיחה
F#m
E
A
Bm
D
E
F#m
בית
F#m
מכל
E
האהבות
A
הזמניות
Bm
נצחת
לי
את
הזמן
ואת
D
הנצח
F#m
אחרי
כל
E
הנפילות
A
והכוויות
Bm
נפתח
לי
המזל
את
D
המפתח
D
עכשיו
שוב
E
נסחפים
כמו
A
גלים
קטנים
אל
E
חוף
D
מבטחים
לא
D
חשוב
לי
מה
E
אומרים
A
עלינו
E
D
פזמון
את
כמו
E
השמש
לב
של
A
זהב
את
כל
Bm
התפילות
שכיוונתי
F#m
עכשיו
האור
E
שחסר
לי
כל
D
השנים
Bm
אתן
לך
את
C#m
כל
D
החיים
אתן
את
E
הכל
ואפילו
A
יותר
אתן
את
Bm
עצמי
וזה
לא
F#m
יגמר
E
מתי
D
מתי
Bm
תביני
C#m
שאת
כל
F#m
חיי
F#m
E
בית
F#m
מכל
E
האהבות
A
הזמניות
Bm
מצאתי
אהבה
D
שתנצח
D
אחרי
כל
E
השנים
A
והדמעות
Bm
הגעת
לחיי
כמו
אור
D
ירח
D
עכשיו
שוב
E
נסחפים
A
כמו
גלים
קטנים
אל
E
חוף
D
מבטחים
D
לא
חשוב
לי
מה
E
אומרים
A
עלינו
E
D
פזמון
אתה
כמו
E
השמש
לב
של
A
זהב
כל
Bm
התפילות
שכיוונתי
F#m
עכשיו
האור
E
שחסר
לי
כל
D
השנים
Bm
אתן
לך
C#m
את
D
החיים
אתן
את
E
הכל
אפילו
A
יותר
אתן
את
Bm
עצמי
וזה
לא
F#m
יגמר
E
מתי
D
מתי
Bm
תבין
C#m
שאתה
כל
F#m
חיי
מעבר
D
E
F#m
D
E
A
E
Bm
C#m
D
פזמון
את
כמו
E
השמש
לב
של
A
זהב
את
כל
Bm
התפילות
שכיוונתי
F#m
עכשיו
האור
E
שחסר
לי
כל
D
החיים
Bm
C#m
D
אתן
את
E
הכל
ואפילו
A
יותר
אתן
את
Bm
עצמי
וזה
לא
F#m
יגמר
E
מתי
D
מתי
Bm
תביני
C#m
שאת
כל
F#m
חיי
אתה
כמו
E
השמש
לב
של
A
זהב
כל
Bm
התפילות
שכיוונתי
F#m
עכשיו
האור
E
שחסר
לי
כל
D
השנים
Bm
אתן
לך
C#m
את
D
החיים
אתן
את
E
הכל
אפילו
A
יותר
אתן
את
Bm
עצמי
וזה
לא
F#m
יגמר
E
מתי
D
מתי
Bm
תביני
C#m
שאת
כל
F#m
חיי