אקורדים היום - CHORDS TODAY

ישי ריבו - כתר מלוכה

שיר זה של ישי ריבו כתר מלוכה נכתב בתקופת התפשטות הוירוס קורונה. ישי ריבו הוא זמר שממקד את התוכן שלו לצורך הקהל בעל ערכים ו"כתר מלוכה" הוא אחד היצירות שמבטאות זאת מתוך שיריו המלאים תוכן ומשמעות

בית
Bbm
בין
תרומה
לתצווה
Ebm
יום
הולדת
קצת
משונה
#F
הכל
רגיל
כאן
לכאורה
F#maj7
במה
קהל
ואהבה
בין
Bbm
תצווה
לכי
תשא
Ebm
(ה)אסתר
פורים
משתה
שמחה
G#6
מי
יחנה
ומי
יסע
F#maj7
ומי
ישא
בתוצאה
בין
Bbm
כי
תשא
לויקהל
Ebm
עולם
מפסיק
להתקהל
#C
להשתתק
להסתגר
#G
ישמעאל
אדום
וישראל
בין
#F
ויקהל
לפקודי
אין
F7
איש
בעיר
ובשדה
כבר
Bbm
אין
מול
מי
להתנהל
F
מגדל
בבל
שוב
מתבלבל
F7
פזמון
#F
ומה
אתה
רוצה
שנבין
מזה
איך
Ebm
מתרחקים
ומתקרבים
במצב
כזה
רוצה
Bbm
לחיות
אותך
ולא
להיות
#G
לבד
#F
ומה
אתה
רוצה
שנלמד
מזה
ואיך
F
נדע
להתאחד
בפירוד
הזה
עד
Bbm
שניתן
לך
כתר
#G
מלוכה
כתר
F#maj7
מלוכה
בין
Bbm
פקודי
לויקרא
Ebm
כולנו
באותה
סירה
#G
אביב
הגיע
פסח
בא
#F
ואיתו
תקווה
רבה
בית
#F
שתקרע
את
רוע
הגזירה
F7
לכה
דודי
לקראת
כלה
כבר
Bbm
אין
לנו
כוחות
יותר
F
להתמודד
להלחם
F7
פזמון
#F
ומה
אתה
רוצה
שנבין
מזה
איך
Ebm
מתרחקים
ומתקרבים
במצב
כזה
רוצה
Bbm
לחיות
אותך
ולא
להיות
#G
לבד
#F
ומה
אתה
רוצה
שנלמד
מזה
ואיך
F
נדע
להתאחד
בפירוד
הזה
עד
Bbm
שניתן
לך
כתר
#G
מלוכה
F#
ומה
אתה
רוצה
שנבין
מזה
איך
Ebm
מתרחקים
ומתקרבים
במצב
כזה
רוצה
Bbm
לחיות
אותך
ולא
להיות
#G
לבד
#F
ומה
אתה
רוצה
שנלמד
מזה
ואיך
F
נדע
להתאחד
בפירוד
הזה
עד
Bbm
שניתן
לך
כתר
#G
מלוכה
כתר
F#maj7
מלוכה
Ebm
Bbm
#G
F#
ומה
אתה
רוצה
שנבין
מזה
איך
Ebm
מתנתקים
ומתחברים
אל
הלב
הזה
רוצה
Bbm
לחיות
אותך
ולא
להיות
#G
לבד
#F
ומה
אתה
רוצה
שנלמד
מזה
ואיך
F
נדע
להתאחד
בפירוד
הזה
שמע
Bbm
ישראל
ה'
אחד
ושמו
#G
אחד
אחד
ושמו
Bbm
אחד