אקורדים היום - CHORDS TODAY

מור - כואב כמוני

מילים ולחן: עדן חסון

פתיחה
Bbm
F#
Ebm
F7
Bbm
F#
Ebm
F
בית
Bbm
היי
F#
אתה
Ebm
תגיד
לי
מה
F
עובר
עכשיו
Bbm
בראש
F#
שלך
Ebm
וכמה
F
שאלות
רוצה
Ebm
לשאול
אותך
F7
אתה
כואב
F
כמוני
Bbm
היי
F#
אתה
זה
Ebm
בא
F
לרוב
בלילה
Ebm
שצריכה
F#
אותך
Ebm
ומי
זאת
F
שעכשיו
על
Ebm
הספה
איתך
F7
חלף
לו
רק
F
שבוע
פזמון
Bbm
והתרחקת
F#
Ebm
חשבת
שאני
F
עוזבת
Bbm
ולא
F#
ידעת
Ebm
שרק
אותך
F
אני
אוהבת
Bbm
כל
כך
F#
פחדתי
שיש
כבר
מישהי
אחרת
Ebm
אוהבת
Fm
אותך
נותנת
F#
לך
את
כל
מה
Ab
שנתתי
Ebm
הלילה
Fm
שלך
הלילה
F#
שלה
הלילה
Ab
שלי
נגמר
לי
מעבר
Bbm
F#
Ebm
F7
Bbm
F#
Ebm
F
בית
Bbm
היי
F#
אתה
Ebm
המשכתי
הלאה
F
בחיי
כבר
Bbm
לא
F#
שלך
Ebm
ולא
נוסעת
F
כבר
Ebm
מהרחוב
Fm
שלך
F#
לראות
מי
תפסה
לי
Ab
ת'חניה
Bbm
היי
F#
אתה
Ebm
יודע
מה
F
לומר
גם
Bbm
כשאני
לא
F#
לידך
Ebm
לצוף
גם
אם
F
הטבעתי
את
Ebm
הכל
Fm
ממך
F#
כמו
צלקת
Ab
בצוואר
פזמון
Bbm
והתרחקת
F#
Ebm
חשבת
שאני
F
עוזבת
Bbm
ולא
F#
ידעת
Ebm
שרק
אותך
F
אני
אוהבת
Bbm
כל
כך
F#
פחדתי
שיש
כבר
מישהי
אחרת
Ebm
אוהבת
Fm
אותך
נותנת
F#
לך
את
כל
מה
Ab
שנתתי
Ebm
הלילה
Fm
שלך
הלילה
F#
שלה
הלילה
Ab
שלי
נגמר
לי