אקורדים היום - CHORDS TODAY

נתן גושן - אין הרבה מה לעשות

פתיחה
Gm
F
Eb
Eb
F
בית
Gm
בא
לי
לחפש
מקום
F
שקט
אנ'לא
מוצא
כזה
Eb
בינתיים
Eb
F
Gm
בא
לי
להגיד
את
F
האמת
היום
כולם
Eb
פוליטיקאים
Eb
F
Bb
משהו
דוחף
אותי
F
לצאת
להסתכל
אל
Cm
השמיים
Gm
F
לרוץ
Eb
יחף
על
אדמה
D7
להרדם
לקום
עם
אושר
Gm
בעיניים
פזמון
כי
Eb
אין
הרבה
מה
Bb
לעשות
רק
לחכות
Cm
לאושר
הם
אומרים
שהוא
Gm
בדרך
F
ולקוות
Bb
שיסתדר
בדיוק
ולא
Eb
בערך
Eb
F
כי
Eb
אין
הרבה
מה
Bb
לעשות
רק
לחכות
Cm
שהכאב
יציק
Gm
פחות
(F)
בינתיים
אני
Eb
פה
משחק
עם
Dm
מחשבות
וסגור
לבד
Cm
בחדר
מבטיח
Eb
לעצמי
שהפחד
D7
ייגמר
והכל
יהיה
Gm
בסדר
מעבר
Eb
Cm
D7
Gm
Bb
Cm
D7
בית
Gm
בא
לי
להפסיק
F
להתאפק
אצלי
בראש
אני
Eb
צורח
Eb
F
Gm
בא
לי
להתיר
את
F
הספק
ומי
שטוב
Eb
שינצח
Eb
F
Bb
בא
לי
שאשתי
תבוא
F
אליי
אוהב
אותה
עד
Cm
הירח
Gm
F
Eb
ולהודות
תמיד
למי
שטוב
D7
אליי
ומי
שלא
אני
Gm
סולח
פזמון
כי
Eb
אין
הרבה
מה
Bb
לעשות
רק
לחכות
Cm
לאושר
הם
אומרים
שהוא
Gm
בדרך
F
ולקוות
Bb
שיסתדר
בדיוק
ולא
Eb
בערך
Eb
F
כי
Eb
אין
הרבה
מה
Bb
לעשות
רק
Cm
לחכות
שהכאב
יציק
Gm
פחות
(F)
בינתיים
אני
Eb
פה
משחק
עם
Dm
מחשבות
וסגור
לבד
Cm
בחדר
מבטיח
Eb
לעצמי
שהפחד
D7
ייגמר
והכל
יהיה
Gm
בסדר
מעבר
Eb
Cm
D7
Gm
Eb
Cm
D7
פזמון
כי
Eb
אין
הרבה
מה
Bb
לעשות
רק
לחכות
Cm
לאושר
הם
אומרים
שהוא
Gm
בדרך
F
ולקוות
Bb
שיסתדר
בדיוק
ולא
Eb
בערך
F
כי
Eb
אין
הרבה
מה
Bb
לעשות
רק
Cm
לחכות
שהכאב
יציק
Gm
פחות
(F)
בינתיים
אני
Eb
פה
משחק
עם
Dm
מחשבות
וסגור
לבד
Cm
בחדר
(F)
מבטיח
Eb
לעצמי
שהפחד
ייגמר
D7
והכל
יהיה
Gm
בסדר