אקורדים היום - CHORDS TODAY

עדן מאירי - חצי חיים

מילים: נועם חורב

לחן: אלון פרץ

פתיחה
Am
G
Dm
Em
Am
G
Dm
Em
בית
Am
חצי
חיים
אני
בורח
G
מעצמי
מהייאוש
Am
חצי
חיים
אני
שמח
כמו
G
שיכור
כזה
Dm
תלוש
Dm
Em
Am
חצי
חיים
אני
חושב
על
G
המילים
שלא
אמרת
Am
ובלילות
אני
סוחב
את
G
הלב
שאת
Dm
שברת
Dm
Em
אני
אף
F
פעם
לא
שלם
חצי
Am
חופר
חצי
אילם
אבל
G
תמיד
בסוף
אני
חולם
F
עלייך
פזמון
חיכיתי
F
שתבואי
G
תחזרי
Am
בחזרה
G
שתביאי
את
Dm
הטוב
כבר
היה
לי
כל
כך
Em
רע
חיכיתי
F
שתגידי
G
איך
אתה
זורם
אצלי
Am
בדם
גם
כשלא
G
מושלם
שתביני
Dm
בלעדייך
Em
אני
חצי
בן
Am
אדם
בית
Am
חצי
חיים
שוב
מתרחק
G
מחברים
מהילדות
Am
חצי
בוכה
חצי
צוחק
על
G
הפחדים
על
Dm
הבדידות
Dm
Em
אני
אף
F
פעם
לא
שלם
חצי
Am
חופר
חצי
אילם
אבל
G
תמיד
בסוף
אני
חולם
F
עלייך
פזמון
חיכיתי
F
שתבואי
G
תחזרי
Am
בחזרה
G
שתביאי
את
Dm
הטוב
כבר
היה
לי
כל
כך
Em
רע
חיכיתי
F
שתגידי
G
איך
אתה
זורם
אצלי
Am
בדם
גם
כשלא
G
מושלם
שתביני
Dm
בלעדייך
Em
אני
חצי
בן
Am
אדם
מעבר
G
F
G
Dm
Em
F
G
פזמון
וחיכיתי
F
שתגידי
G
איך
אתה
זורם
אצלי
Am
בדם
גם
כשלא
G
מושלם
שתביני
Dm
בלעדייך
Em
וחיכיתי
F
שתגידי
G
איך
אתה
זורם
אצלי
Am
בדם
גם
כשלא
G
מושלם
שתביני
Dm
בלעדייך
Em
אני
חצי
בן
Am
אדם